Ωτοακουστικές εκπομπές


Ωτοακουστικές εκπομπές

Η ανίχνευση της βαρηκοΐας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες και η έγκαιρη συνεπώς αντιμετώπισή της έχει τεράστια σημασία τόσο για την ανάπτυξη της ομιλίας όσο και για τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική  και ψυχική εξέλιξη των παιδιών.

Μια νέα μέθοδος έλεγχου της ακοής των νεογνών είναι οι Ωτοακουστικές Εκπομπές (OAE). Η συγκεκριμένη εξέταση εφαρμόζεται ως εξέταση ρουτίνας σε όλα τα νεογνά στα μεγάλα ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης,  σύμφωνα με υποδείξεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Παιδική Βαρηκοΐα.

Πρόκειται για μία σύντομη, ανώδυνη και ασφαλή εξέταση κατά τη διάρκεια της οποίας εκπέμπονται ειδικά διαμορφωμένοι ήχοι προς το αυτί. Το αυτί, και συγκεκριμένα το όργανο που ονομάζεται κοχλίας, ως απάντηση στα ακουστικά ερεθίσματα που στέλνουμε, παράγει δικούς του ήχους τους οποίους εκπέμπει αντίστροφα, δηλαδή προς τα έξω. Αυτή η ηχητική απάντηση καταγράφεται και βεβαιώνει ότι το σύστημα ακοής του παιδιού εκπληρώνει τις βασικές προϋποθέσεις για τη φυσιολογική εξέλιξη της ακοής. Η παρουσία ακουστικών ερεθισμάτων δηλώνει ένδειξη φυσιολογικής ακοής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%.

Ο ιδεώδης χρόνος για την πραγματοποίηση αυτής της εξέτασης είναι οι 10 πρώτες ημέρες από την γέννηση, οπότε τα νεογνά κοιμούνται κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και δεν αντιλαμβάνονται ότι εξετάζονται. Μπορεί, επίσης, να πραγματοποιείται χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα μέχρι και το δεύτερο μήνα.

Δημοφιλέστερα άρθρα