Μονόπλευρη βαρηκοΐα - Οξεία πτώση ακοής στο ένα αυτι - Δεν ακούω καλά απο το ένα αυτί


Μονόπλευρη βαρηκοΐα

Πρόκειται για την κατάσταση στην οποία το ένα αυτί είναι βαρήκοο και το άλλο φυσιολογικό. Υπολογίζεται ότι εμφανίζεται σε 3% των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και συνήθως μένει αδιάγνωστο. Η δυσκολία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το παιδί φαίνεται να ακούει καλά και να ανταποκρίνεται στους ήχους γιατί ακούει φυσιολογικά από το υγιές αυτί. Όταν όμως βρεθεί σε πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως μέσα σε μια τάξη όπου συνήθως υπάρχει φασαρία, τότε παρουσιάζει προβλήματα κατανόησης και συγκέντρωσης και καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανταπεξέλθει. Αυτό οδηγεί συχνά σε καθυστερημένη διάγνωση του προβλήματος.  Τα κύρια προβλήματα είναι αφενός η δυσκολία στην εντόπιση της πηγής του ήχου (από πού ακούστηκε) και αφετέρου η δυσκολία στην κατανόηση της ομιλίας σε θόρυβο πχ στην τάξη. Υπάρχουν μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με μονόπλευρη βαρηκοΐα έχουν δεκαπλάσιο κίνδυνο σχολικής αποτυχίας σε σύγκριση με αυτά, που έχουν φυσιολογική ακοή και από τα δύο αυτιά. Συχνά τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται ως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

Έρευνες έχουν καταδείξει πως άτομα με μονόπλευρη βαρηκοΐα έχουν την τάση να αποφεύγουν συζητήσεις καθώς δεν μπορούν να ακούσουν τι λέγεται. Η παρουσία βαρηκοΐας μπορεί να επηρεάσει τη σχέση ενός ζευγαριού, να επηρεάσει την εργασία του ατόμου, με αποτέλεσμα σταδιακά το βαρήκοο άτομο να απομονώνεται κοινωνικά ακόμα και αναπτύσσει κατάθλιψη. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, μόνο τα τελευταία χρόνια και με δειλά βήματα, γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης, αποδοχής, βοήθειας και αποστιγματισμού του προβλήματος, βήματα σημαντικά για την μείωση της αυτοενοχοποίησης των βαρήκοων ατόμων και της κοινωνικής επανένταξής τους σε μια φυσιολογική κοινωνική ζωή, όπως συμβαίνει με τα άτομα που έχουν διαταραχές όρασης.

Δημοφιλέστερα άρθρα