Γιατί δύο ακουστικά και όχι ένα. Ένα ή δύο ακουστικά;


Γιατί δύο ακουστικά και όχι ένα

Ένα ή Δύο Ακουστικά;
Η ακοή λειτουργεί ως σύστημα δύο αισθητιρίων (αυτιά) που μεταφέρουν ηλεκτρικό σήμα στα ακουστικά κέντρα του εγκεφάλου. Ο άνθρωπος είναι "σχεδιασμένος" να ακούει με τη χρήση και των δύο αυτιών. Όπως να βλέπει με δύο μάτια ή να περπατάει με δύο πόδια. Όσο υγιές κι αν ειναι το ένα αυτί δέ μπορει να έχει σωστή ακοή απο μόνο του, και πάντα χρειάζεται το ζευγάρι του. Πιό συγκεκριμένα αυτό που βοηθάει τον άνθρωπο να διακρίνει τα σύμφωνα του λόγου και κατ επέκταση την ομιλία είναι η χρήση καί των δύο αυτιών. Άν κλείσουμε το ένα απο τα δύο αυτιά μας, και δεδομένου οτι δέ μπορουμε να πετύχουμε 100% απομόνωση του ενος αυτιού, και δοκιμάσουμε να παρακολουθήσουμε μιά συνομιλία, θα παρατηρήσουμε οτι καθίσταται αδύνατο να διαχωρίσουμε τις λέξεις καθώς ακούμε μεν επαρκώς δυνατά, μιας και το ελεύθερο αυτί μας λαμβάνει πλήρη ήχο, αλλα δέ μπορούμε να ακούσουμε καθαρά ωστε να καταλάβουμε τί ακουμε. 

Και εδώ έρχεται το συνηθέστερο παράπονο των βαρηκόων:

"ακούω αλλα δέν ξεχωρίζω τί ακούω"
 

Δεδομένου οτι η πλειοψηφία των βαρηκόων παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αμφίπλευρη βαρηκοΐα, συνίσταται η χρήση δύο ακουστικών βαρηκοΐας.

Οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζουμε ένα ακουστικό βαρηκοΐας είναι οι εξής:

 

Μονόπλευρη Βαρηκοΐα, όταν δηλαδή το ένα αυτί χρήζει ακουστικού βαρηκοΐας ενώ το άλλο δέν παρουσιάζει απώλεια ακοής.
Μονόπλευρη Κώφωση, όταν δηλαδη το ένα αυτί χρήζει ακουστικού βαρηκοΐας ενώ το άλλο είναι πλήρως κωφό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν και Cros ή BiCros συστήματα.
Όταν συντρέχουν οικονομικοί λόγοι για τους οποίους δέ μπορεί ο βαρήκοος να αγοράσει δύο ακουστικά βαρηκοΐας ωστε να αντιμετωπιστεί πλήρως η πάθηση του.
Κατα τις περιπτώσεις μονόπλευρης εφαρμογής ακουστικού σε αμφίπλευρη βαρηκοΐα, προκύπτει μέν το προφανές πλεονέκτημα του μειωμένου κόστους αλλα προκύπτουν επίσης και μερικά μειονεκτήματα.

 

Απώλεια διάκρισης ομιλίας σε θόρυβο.
Απώλεια διάκρισης ομιλίας σε παρέα άνω των 3ων ατόμων.
Ακουστική Υστέρηση. Το αυτί που δέν εφαρμόζουμε ακουστικό παρότι χρειάζεται παρουσιάζει αυξημένη αδράνεια και υστέρηση σε σχέση με το αυτί που εφαρμόζουμε το ακουστικό, και αυτό ειναι πιό δυσκολο να ανατραπεί με μεταγενέστερη εφαρμογή δεύτερου ακουστικού.
Μονόπλευρη απολαβή ήχων.
Απώλεια κατευθυντικότητας ήχου. Αντιλαμβανόμαστε όλους τους ήχους απο την πλευρά που εχει εφαρμοστεί το ακουστικό.
Αυξημένη ένταση ακουστικού. Κατα την μονόπλευρη εφαρμογή σε αμφίπλευρη βαρηκοΐα το ακουστικό ρυθμίζεται 16-20dB υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη αμφίπλευρη εφαρμογή. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για το αν θα εφαρμοστούν ακουστικά ενδοκαναλικού τύπου (αθέατα) ή εξωτερικά ακουστικά.Μονόπλευρη ή Αμφίπλευρη Εφαρμογή
 

Εάν παρόλα αυτά η επιλογή του βαρηκόου είναι η μονόπλευρη εφαρμογή τότε σημαντικότατη είναι η επιλογή πλευράς εφαρμογής.

Σε περιπτώση παρόμοιας βαρηκοΐας και στα δύο αυτιά συνήθως ρόλο παίζει η ευχρηστία του ασθενούς (αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας).

Όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δυο αυτιά είθισται να επιλέγουμε το λιγότερο βαρήκοο αυτί. Βέβαια αυτο δέν αποτελεί κανόνα, καθώς ο στόχος είναι να επιλεγεί το αυτί με καλύτερη διακριτική ικανότητα ωστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο σύνολο της ακοής.

 Στο διπλανό γράφημα βλέπουμε την διαμόρφωση της ακουστικής ικανότητας και της διάκρισης της ομιλίας σε διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα κατα την φυσική ακοή, και με την αποκατάσταση ακοής μέσω ενός ή δύο ακουστικών βαρηκοΐας. Όπως προκύπτει η διαφορά μονόπλευρης και αμφίπλευρης εφαρμογής είναι πολύ πιο έντονη όσο πιο θορυβώδες και πολύπλοκο ηχητικά είναι το περιβάλλον ακοής στο οποίο βρισκόμαστε.

Πλεονεκτήματα της διπλής εφαρμογής

Εάν έχετε απώλεια ακοής και στα δύο αυτιά (διμερής απώλεια ακοής), τότε το πιθανότερο είναι να είστε υποψήφιος για δύο ακουστικά βαρηκοΐας. Ενώ ένας επαγγελματίας ακοοπροθετιστής μπορεί καλύτερα να καθορίσει εάν είστε υποψήφιος για δύο ακουστικά βαρηκοΐας, η τελική απόφαση που αφορά στην τοποθέτηση δύο ακουστικών είναι το πρόσωπο που θα τα φορέσει. Είναι σημαντικό στο άτομο με την απώλεια της ακοής να δοθεί η ευκαιρία να βιώσει διμερή (δύο ακουστικά) ενίσχυση, πριν ληφθεί απόφαση για ένα ή δύο ακουστικά βαρηκοΐας. Παρόμοια με τον τρόπο που έχοντας προβλήματα και στα δύο μάτια το αντιμετωπίζουμε με ένα ζευγάρι γυαλιά, είναι λογικό ότι οι διμερείς απώλειες της ακοής πρέπει να αντιμετωπίζονται με ζεύγος ακουστικών βαρηκοΐας.
over-a-wall
 
Παρακάτω θα δούμε γιατί δύο ακουστικά βαρηκοΐας είναι καλύτερα από ένα:
 
Η καλύτερη κατανόηση του λόγου. Φορώντας δύο ακουστικά βαρηκοΐας αντί για ένα, η επιλεκτική ακρόαση είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό σας μπορεί να επικεντρωθεί στη συζήτηση που θέλετε να ακούσετε. Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που φορούν δύο ακουστικά βαρηκοΐας κατανοούν, συνήθως,ομιλία και συζήτηση σημαντικά καλύτερα από τα άτομα που φορούν ένα ακουστικό βαρηκοΐας.
Καλύτερη κατανόηση σε ομαδικές και θορυβώδεις καταστάσεις. Η ευκρίνεια της ομιλίας είναι βελτιωμένη σε
δύσκολες καταστάσεις ακρόασης, φορώντας δύο ακουστικά βαρηκοΐας.
Καλύτερη δυνατότητα να αντιληφθείτε την κατεύθυνση του ήχου. Αυτό ονομάζεται τοπικός προσδιορισμός του ήχου. Σε μια κοινωνική συγκέντρωση, για παράδειγμα, ο τοπικός προσδιορισμός σάς επιτρέπει να ακούτε από ποια κατεύθυνση και ποιο σημείο ακριβώς μιλά κάποιος σε σας. Επίσης, σας βοηθά να προσδιοριστεί από ποια κατεύθυνση πραγματοποιείται π.χ. η κυκλοφορία ενός οχήματος, όταν τα παιδιά ή τα εγγόνια σας παίζουν. Με απλά λόγια, ο τοπικός προσδιορισμός του ήχου, έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη ανίχνευση, δηλαδή από που έρχονται οι ήχοι σε κάθε κατάσταση.
 Η καλύτερη ποιότητα ήχου. Όταν ακούτε ένα στερεοφωνικό σύστημα, χρησιμοποιείτε τα δύο ηχεία για να πάρετε την πιο απαλή, πιο καθαρή, πιο φυσική ποιότητα ήχου. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και στην περίπτωση των ακουστικών βαρηκοΐας. Φορώντας δύο ακουστικά, θα διευρύνετε το φάσμα της ακοή σας από 180 μοίρες που υποδέχεστε με ένα μόνο όργανο, σε 360. Το μεγαλύτερο φάσμα παρέχει μια καλύτερη αίσθηση της ισορροπίας και της ποιότητας του ήχου.
Ομαλότερη ποιότητα του ήχου τους. Τα να φοράς δύο ακουστικά βαρηκοΐας, γενικά, απαιτεί λιγότερη ενίσχυση-ένταση από ό,τι ένα. Η ανάγκη για λιγότερη ενίσχυση σημαίνει μικρότερη παραμόρφωση και καλύτερη αναπαραγωγή του ενισχυμένου ήχου.
Ευρύτερο ακουστικό φάσμα. Ένα άτομο μπορεί να ακούσει ήχους από μία επιπλέον απόσταση, χρησιμοποιώντας και τα δύο αυτιά, και όχι μόνο το ένα. Μια φωνή που μόλις και μετά βίας ακούγεται σε 3 μέτρα με ένα αυτί, μπορεί να ακουστεί μέχρι 12 μέτρα με δύο αυτιά.
Καλύτεροι ήχοι αναγνώρισης. Συχνά, μόνο με ένα ακουστικό βαρηκοΐας, πολλοί θόρυβοι και λόγια ακούγονται τα ίδια, με αποτέλεσμα να συγχέονται. Αλλά με δύο ακουστικά, όπως και με τα δύο αυτιά, οι ήχοι είναι σαφώς ευκολότερα διακριτοί.
Διατηρούνται και τα δύο αυτιά δραστηριοποιημένα, με ενδεχόμενη μικρότερη επιδείνωση στην απώλεια της ακοής. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν υπάρχει ένα μόνο ακουστικό βαρηκοΐας, το γυμνό αυτί τείνει να χάσει την ικανότητά του να ακούσει και να καταλάβει. Αυτό καλείται κλινικά το ακουστικό φαινόμενο στέρησης. Φορώντας δύο ακουστικά, διατηρούνται και τα δύο αυτιά ενεργά.
Η ακοή είναι λιγότερο κουραστική και το άκουσμα πιο ευχάριστο. Οι περισσότεροι χρήστες δύο ακουστικών σημειώνουν ότι το να ακούν και να συμμετέχουν στη συζήτηση είναι πιο ευχάριστο με δύο μέσα, αντί για ένα μόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή δε χρειάζεται να αγκομαχήσουν για να ακούσουν με το καλύτερο αυτί. Έτσι, η ακρόαση με διμερή εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει κάποιον να κάνει τη ζωή του πιο ξεκούραστη.
Αίσθηση ισορροπημένης ακρόασης. Η διμερής εφαρμογή ακουστικών έχει σαν αποτέλεσμα η ακρόαση να δίνει ένα συναίσθημα της ισόρροπης λήψης ήχου,που είναι επίσης γνωστή και ως στερεοφωνική απόδοση, εν αντιθέσει με τη μονοφωνική ακοή που δημιουργεί μια ασυνήθιστη αίσθηση των ήχων,ακούγοντάς τους σε άλλο επίπεδο ισχύος από το ένα αυτί.
Μεγαλύτερη άνεση όταν συμβαίνουν δυνατοί θόρυβοι. Μία χαμηλότερη ρύθμιση ενίσχυσης της έντασης απαιτείται με δύο ακουστικά, από αυτή που απαιτείται με ένα ακουστικό βαρηκοΐας. Το αποτέλεσμα είναι μια καλύτερη ανοχή στους δυνατούς ήχους.
Μειωμένη ανατροφοδότηση και σφυρίγματα. Με χαμηλότερη ενίσχυση της έντασης, οι πιθανότητες ακρόασης ανάδρασης της ενίσχυσης και σφυρίγματος μειώνεται.
Εμβοές. Περίπου 50% των ατόμων με εμβοές δηλώνουν τη βελτίωση ή την εξάλειψη τους, φορώντας δύο ακουστικά βαρηκοΐας. Εάν ένα άτομο με εμβοές φοράει ένα ακουστικό βαρηκοΐας στο ένα αυτί, θα εξακολουθούν να υπάρχουν εμβοές στο αυτί που δεν έχει ένα ακουστικό βαρηκοΐας.
Προτίμηση των καταναλωτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν απώλεια ακοής και στα δύο αυτιά θα επιλέξουν δύο ακουστικά, αντί του ενός, όταν τους δοθεί η επιλογή να ακούσουν διμερώς.
Η ικανοποίηση των πελατών. Έρευνα με περισσότερους από 5.000 καταναλωτές με απώλεια ακοής και στα δύο αυτιά που τους εφαρμόστηκαν δύο ακουστικά, απέδειξε ότι είναι κατά πολύ περισσότερο ικανοποιημένοι από τους ανθρώπους που τους εφαρμόστηκε ένα ακουστικό βαρηκοΐας.
Συμπέρασμα

Λογικά, όπως ακριβώς χρησιμοποιείτε και τα δύο μάτια για να δείτε καθαρά, θα πρέπει να έχετε δύο υγιή αυτιά που να ακούσουν καθαρά. Πριν αποφασίσετε για ένα ακουστικό βαρηκοΐας, δοκιμάστε δύο. Ο επαγγελματίας ακοοπροθετιστής σας μπορεί να αποδείξει και σε εσάς τα πλεονέκτημα της διμερούς εφαρμογής, είτε μέσω των ακουστικών (κατά τη διάρκεια της δοκιμής), ή δίνοντάς σας παραδείγματα από την καθημερινότητά σας, που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω. Αποφασίστε για τον εαυτό σας!

Made-for-iPhone

Connect directly to your iPhone, iPad, iPod touch and Apple Watch via the TruLink Hearing Control app.

Μάθε περισσότερα
Made-for-iPhone
Made-for-iPhone
Αθέατα

Τόσο μικροσκοπικά ακουστικά που κανείς δεν πρόκειται να τα προσέξει

Χαρακτηριστικά:

  • Ειδικά προσαρμοσμένο για εσάς
  • Για μέτρια ως και μετρίως σοβαρή απώλεια ακοής
  • Εντελώς αθέατο στους περισσότερους τύπους αφτιών
Μάθε περισσότερα
Αθέατα
Αθέατα
Receiver-In-Canal

Ακουστικά ITC (In The Canal), που καταλαμβάνουν όλο το ακουστικό κανάλι.

Μάθε περισσότερα
Receiver-In-Canal
Receiver-In-Canal
Completely-In-Canal

Completely-in-Canal hearing aids (CIC) are custom-made to fit completely in the ear canal. Only the tip of a small plastic “handle” shows outside the canal, which is used to insert and remove the instrument.

Μάθε περισσότερα
Completely-In-Canal
Completely-In-Canal
Behind-The-Ear

Behind-the-Ear hearing aids (BTE) are the world’s most common style, with the hearing technology housed in a casing that rests behind the ear. A clear plastic acoustical tube directs amplified sound into an earbud or a customized earmold that is fitted inside the ear canal.

Μάθε περισσότερα
Behind-The-Ear
Behind-The-Ear
In-The-Canal

Like invisible hearing aids, In-the-Canals (ITC) are custom-fit to your unique ear, but the faceplate shows in the outer portion of the first bend.

Μάθε περισσότερα
In-The-Canal
In-The-Canal
In-The-Ear

In-the-Ear hearing aids (ITE) are also custom molded uniquely for you and feature a faceplate that shows in the outer portion of your ear.

Μάθε περισσότερα
In-The-Ear
In-The-Ear
Tinnitus

Featuring patent-pending technology, this comfortable, nearly invisible device is designed to deliver all-day tinnitus relief.

Μάθε περισσότερα
Tinnitus
Tinnitus
Single-Sided-Hearing

CROS solution that allows you to hear sounds in your weaker hearing ear by way of your healthy ear.

Μάθε περισσότερα
Single-Sided-Hearing
Single-Sided-Hearing
Hearing-Amplifiers

Typically used as a starter device for people who aren’t sure they’re ready for hearing aids, these ready-to-wear hearing amplifiers work well with many levels of hearing loss, but don’t have the advanced features of hearing aids.

Μάθε περισσότερα
Hearing-Amplifiers
Hearing-Amplifiers

Δημοφιλέστερα άρθρα