Τυμπανομετρία - Τυμπανόγραμμα - Προσδιορισμός Ηχητικών Αντανακλαστικών


Τυμπανόγραμμα

Με τη βοήθεια αυτών των εξετάσεων μπορεί να γίνει έλεγχος της ακεραιότητας της τυμπανικής μεμβράνης (αν υπάρχει διάτρηση ή όχι), να διαπιστωθεί αν δυσλειτουργεί η Ευσταχιανή σάλπιγγα και αν υπάρχει υγρό στο αυτί (συχνή πάθηση στα παιδιά), να εκτιμηθεί αν υπάρχουν ουλές στην τυμπανική μεμβράνη από παλιές φλεγμονές (ωτίτιδες) και να ελεγχθούν τα ακουστικά αντανακλαστικά. 

Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια ενός βύσματος που τοποθετείται  στην είσοδο του έξω ακουστικού πόρου (στο αυτί) , είναι ανώδυνη και πολύ εύκολη και διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα για το κάθε αυτί.


Για τον έλεγχο παθήσεων του αυτιού, όπως τον προσδιορισμό της παρουσίας ή όχι υγρού στο μέσο ους πίσω από το τύμπανο, την διάτρηση ή όχι του τυμπάνου, την ομαλή λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας,τον έλεγχο της ωτοσκλήρυνσης αλλά και της πιθανής παρουσίας όγκων στο μέσο ους, η τυμπανομετρία μπορεί να προσφέρει γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα για τον ασθενή.

Πρόκειται για μια απλή αλλά αρκετά εξειδικευμένη εξέταση που γίνεται με τον ασθενή καθιστό και την είσοδο μικρού ειδικού βύσματος στον έξω ακουστικό πόρο. Ανώδυνα με το να δίνει έναν ήχο στον ασθενή, και με το αίσθημα μόνο μιας ελαφράς πίεσης μπορούμε έτσι να ελέγξουμε την κινητικότητα του τυμπάνου και την παρουσία ή όχι παθολογίας στο μέσο ους.

Με παρόμοιο τρόπο γίνεται και η λήψη των ακουστικών ανατανακλαστικών πολύτιμων για την εξέταση της ωτοσκλήρυνσης και άλλων παθήσεων.

Δημοφιλέστερα άρθρα