Μαθησιακές δυσκολίες - Διαταραχές ακοής


Μαθησιακές δυσκολίες

Ο λόγος που ένας μαθητής παίρνει κακούς βαθμούς κάνει φασαρία και είναι απρόσεκτος ως  πρώτη σας σκέψη είναι οτι το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες. Ο λόγος όμως θα μπορούσε να είναι επειδή το παιδί έχει απώλεια ακοής που είναι πιο συνηθισμένο από όσο νομίζεται. Πολύ συχνά η απώλεια ακοής είτε είναι ήπια είτε είναι σοβαρή έχει βαθιά αρνητική επίδραση στην απόδοση του παιδιού στο σχολείο. 

 

 Η ικανότητα ακοής είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, της επικοινωνίας και της μάθησης. Η απώλεια ακοής προκαλεί καθηστερημένη ανάπτυξη ομιλίας και αυτές οι καθυστερήσεις οδηγούν συνεχώς σε μαθησιακά προβλήματα και σε κακή σχολική απόδοση. Δεδομένου ότι οι κακές επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο συνοδεύονται συχνά από απροσεξία και φτωχή συμπεριφορά τα παιδιά με απώλεια ακοής αρκετές φορές αναγνωρίζονται ως άτομα με μαθησιακές δυσκολίες χωρίς να έχει διαγνωστεί η απώλεια ακοής. 

 

 Σύμφωνα με μελέτες τα παιδιά που έχουν ήπια εώς μέτρια απώλεια ακοής αλλά δεν λαμβάνουν υπηρεσίες παρέμβασης βρίσκονται πιο πίσω απο του συμμαθητές τους και να τονίσουμε πως σε περίπτωση σοβαρού τύπου απώλειας ακοής οι υπηρεσίες παρέμβασης είναι ακόμα πιο σημαντικές. 

 

 Ο δάσκαλος θα παρατηρήσει συγκεκριμένα σημεία και συμπτώματα του παιδιού με απώλεια ακοής και αυτά μπορούν να μας κατευθύνουν στην περαιτέρω διερεύνηση.

  • Απροσεξία
  • Ακατάλληλες απαντήσεις σε ερωτήσεις του δασκάλου
  • Ονειροπόληση 
  • Προβλήματα ομιλίας του παιδιού

Δημοφιλέστερα άρθρα