Τυμπανομετρία - Τυμπανόγραμμα - Προσδιορισμός Ηχητικών Αντανακλαστικών


Τυμπανόγραμμα

 Το τυμπανόγραμμα είναι μια γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ της πίεσης του αέρα στο κανάλι του αυτιού και της κίνησης του τυμπάνου ή της τυμπανικής μεμβράνης και των μικροσκοπικών οστών στο κεντρικό χώρο του αυτιού. Όταν το τύμπανο διαταραχθεί απο έναν ήχο μέρος του ήχου απορροφάται και αποστέλλεται μέσω του μέσου ωτός ενώ το άλλο μέρος του ήχου αντανακλάται. Οι πληροφορίες που προέρχονται από την τυμπανομετρία παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του μέσου ωτός ιδιαίτερα της λειτουργίας της ευσταχιανούς σάλπιγγας.

 Η τυμπανομετρία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ιατρείο. Ο ιατρός θα αξιολογήσει την κατάσταση του αυτιού και του τυμπάνου σας χρησιμοποιώντας το ωτοσκόπιο το οποίο τοποθετείται στο αυτί. Στην συνέχεια θα τοποθετήσει έναν ειδικό καθετήρα. Ο αισθητήρας θα προκαλέσει την αλλαγή της πίεσης του αέρα στο κανάλι του αυτιού σας καθώς ακούτε ήχους χαμηλών τόνων. Ενώ η πίεση αλλάζει θα ληφθούν και θα καταγραφούν οι μετρήσεις που αφορούν τις κινήσεις του τυμπάνου σας.

Δημοφιλέστερα άρθρα