Φυσιολογική ακοή και ομιλία


Φυσιολογική ακοή και ομιλία

 Η ακοή είναι μια από τις πέντε αισθήσεις. Το έξω αυτί (το πτερύγιο και ο έξω ακουστικός πόρος) και το μέσο αυτί ( το κοίλο του τυμπάνου , η τυμπανική μεμβράνη και η ακουστική άλυσος) συμμετέχουν στην μηχανική μεταβίβαση του ήχου προς το έσω αυτί. Το έσω αυτί επιτελεί τη νευροαισθητήριο μεταβίβαση του ήχου προς το κεντρικό νευρικό σύστημα και αποτελείται από τα τριχωτά κύτταρα και το κοχλιακό νεύρο.

 Το πτερύγιο και ο έξω ακουστικός πόρος συλλέγουν και μεταβιβάζουν τον ήχο στην τυμπανική μεμβράνη. Η τυμπανική μεμβράνη ανήκει στις δομές που ενισχύουν και μεταβιβάζουν την ηχητική ενέργεια από τον αέρα στα υγρά του έσω ωτός. 

 Τα ηχητικά κύματα φθάνουν στην ωοειδής και στρογγυλή θυρίδα σε διαφορετική φάση. Μεγάλες διατρήσεις της τυμπανικής μεμβράνης ή αλλοίωση της μορφολογίας του βοθρίου της στρογγυλής θυρίδας έχουν σαν αποτέλεσμα την έκθεση στον ήχο της στρογγυλής θυρίδας έχωντας άμεση επίπτωση στην ακοή (μείωση 30-50 dB).

 Η μηχανική διέγερση του κοχλία έχει σαν αποτέλεσμα μια απώθηση της βασικής μεμβράνης η οποία μεταδίδεται σαν κύμα από τον αναβολές. Ανάλογα με τη θέση της μέγιστης δόνησης γίνεται η ανάλυση και ο διαχωρισμός των τόνων στις διαφορετικές συχνότητες. Υπάρχει μια τονοτοπική οργάνωση στη μεταφορά του ήχου η οποία διατηρείται και καθ΄ όλο το μήκος της ακουστικής οδού.

Η μεμβράνη της στρογγυλής θυρίδας έχει σπουδαίο ρόλο στη μετάδοση της ηχητικής ενέργειας στο κοχλία. Ο επιτυμπάνιος χώρος περιλαμβάνει την κεφαλή της σφύρας και το σώμα του άκμωνα. Στο 35% των ανθρώπων η οροφή του επιτυμπάνιου χώρου παρουσιάζει οστικά ελλείματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μηνιγγοεγκεφαλοκήλης. 

Δημοφιλέστερα άρθρα