Εμβοές αυτιών ή βoυητά ώτων. Αιτίες, διάγνωση, θεραπεία


Εμβοές

Οι υποκειμενικές εμβοές δεν μπορούν να θεραπευτούν άμεσα. Στην πράξη η θεραπεία στοχεύει στο περιορισμό των επιπτώσεων της υποκειμενικής νόσου του περιφερικού ή/και του κεντρικού νευρικού. Οι εμβοές διακρίνονται σε διάφορα στάδια.

1 Οξύ στάδιο (λιγότερο απο 3 μήνες διάρκεια)

Οξείες εμβοές λόγω βλάβης από θόρυβο ή ακουστικό τραύμα του έσω ωτός, ιδιοπαθής νευροαισθητήρια απώλεια ακοής (αιφνίδια κώφωση), τοξική λαβυρινθίτιδα, περιλεμφικό συρίγγιο της στρογγυλής ή ωοειδούς θυρίδας, διάσειση λαβυρίνθου ή κατάγματα κροταφικού οστού λόγω κάκωσης κεφαλής.

2 Υποξύ στάδιο (διάρκεια μεγαλύτερη από 3 μήνες εώς και 1 χρόνο) και χρόνιο στάδιο (διάρκεια μεγαλύτερη από έτος) 

Οι εμβοές αποτελούν φανταστική ακουστική αντίληψη η οποία προέρχεται από ανεπαρκή νευρωνική πλαστικότητα εντός του κεντρικού ακουστικού συστήματος και προκαλείται από συνήχηση παρακείμενων περιοχών του κοχλία οφειλόμενη σε κάποια νόσο του περιφερικού ή/και του κεντρικού ακουστικού συστήματος.

 Στο χρόνιο στάδιο η επανόρθωση της παθολογικής νευρωνικής πλαστικότητας του κεντρικού ακουστικού συστήματος δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα με φάρμακα, φυσικά σκευάσματα ή άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορεί όμως να γίνει άμμεσα με αντιρρόπηση της βαρηκοίας με εφαρμογή ακουστικού βοηθήματος το συντομότερο δυνατό. Σε περιπτώσεις που η απώλεια ακοής είναι μικρότερη απο 30 dB σε τρείς ή λιγότερες συχνότητες μπορεί να βοηθήσει η χρήση γεννήτριας ευρείας ζώνης θορύβου (συσκευή επικάλυψης εμβοών) ώστε να επικαλυφθούν οι εμβοές. 

 Επιπρόσθετα ενεργητική ακρόαση μουσικής ή και ηχογραφημένων αναγνωσμάτων αποτελούν εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές που μπορούν να στρέψουν την προσοχή του ασθενούς σε εξωτερικά ακουστικά ερεθίσματα.

 Ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα σχετιζόμενα με τις εμβοές ή και άλλες διαταραχές όπως ύπνου, ψυχοκοινωνικά προβλήματα θα πρέπει να παραπέμπονται για θεραπεία γνωσιακής διαχείρησης εμβοών. 

 Υποσχόμενη νέα θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί η εκπάιδευση νευροανάδρασης η οποία έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα που σχετίζονται με το στρες και τις ενοχλήσεις των εμβοών.

Δημοφιλέστερα άρθρα