Το ντεσιμπέλ (dB) και η ένταση του ήχου


Το ντεσιμπέλ (dB) και η ένταση του ήχου

 Η έκθεση σε μη παλμικό σταθερό ήχο προκαλεί μεταβολικές όπως και μηχανικές δομικές βλάβες στο επίπεδο του όργανου του Corti. Οι αυξημένες ανάγκες του κοχλία για οξυγόνο και η επακόλουθη προιούσα ισχαιμία οδηγούν σε παραγωγή ελεύθερων ριζών, εξάντληση των ενδογενών κυτταρικών αντιοξειδοτικών και τελικά σε κυτταρικό θάνατο μέσω απόπτωσης.

Η έκθεση σε θόρυβο σε νυχτερινά κέντρα με δυνατή μουσική καθώς και σε συναυλίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες μέσω του θορύβου. Επίσης μουσικά όργανα που παίζονται σε κλειστούς χώρους πολύ σύντομα μπορούν να φτάσουν σε εντάσεις ικανές για βλάβη στην ακοή καθώς και φορητές συσκευές ακρόασης Walkman με μέσο όρο μουσικής ηχητικής πίεσης 85-89 dB. Ένα ακόμη αίτιο μπορεί να είναι τα σπορ με μηχανοκίνητα, αεροπλάνα, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου τύπου κάντο μόνος σου μπορούν να παράγουν μεγάλες ηχητικές εντάσεις. 

 Τα συμπτώματα που προκαλούν η έκθεση σε θόρυβο είναι αμφοτερόπλευρη μικρού έως μέσου βαθμού νευροαισθητήρια απώλεια ακοής υψηλών συχνοτήτων. Οι εμβοές είναι συχνές όπως και η προσωρινή μεταβολή του ουδού. Ωταλγίες ή αιθουσαία συμπτώματα συμβαίνουν σπανιότερα. 

Τραύματα απο εκρήξεις παρατηρούνται στη βιομηχανία χημικών και ελαστικών καθώς και σε τροχαία ατυχήματα. Αυτά τα φαινόμενα οδηγούν σε βλάβη του έσω ωτός με συνακόλουθη ρήξη του τυμπάνου και συχνότερα σε διάσπαση της οσταριώδους αλυσίδας. Αυτό οδηγεί σε μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη μέτριου ή σοβαρού βαθμού μεικτού βαρηκοία με ωταλγία εμβοές και συχνά με αιθουσαία συμπτώματα. Κατά το χρόνο της εξέτασης διαπιστώνεται συχνά ορώδης ωτίτιδα. Πλήρης απώλεια ακοής και εμβοές είναι πιθανά. Μακράς διάρκειας ίλιγγος και ρήξη της μεμβράνης της στρογγυλής θυρίδας μπορεί να εμφανιστούν.

Ακουστικό τραύμα μπορεί να προκληθεί και από πυροβολισμό με μη ορθή χρήση των όπλων χειρός στο στρατό, στις δυνάμεις ασφαλείας ή απο κυνηγούς. Επίσης απομιμήσεις όπλων μπορούν να παράγουν υψηλές ηχητικές πιέσεις καθώς και ανάλογη βλάβη μπορεί να προκληθεί απο πυροτεχνήματα και αερόσακους. Περίπου στο 50% των περιπτώσεων παρατηρείται ικανοποιητική βελτίωση της απώλειας ακοής υψηλών συχνοτήτων. Μετά από μερικές εβδομάδες, παραμένουσα απώλεια ακοής ή εμβοές θα πρέπει να θεωρηθούν ως μόνιμη βλάβη.

 Η επαγγελματική απώλεια ακοής είναι αμφοτερόπλευρη συνήθως συμμετρική νευροαισθητήρια απώλεια ακοής ως επακόλουθο διαλείπουσας έκθεσης σε ευρείας ζώνης ή/και σε οξείς ήχους και ημερήσια διάρκεια έκθεσης 6-8 ώρες επι σειρά ετών. Η χρόνια έκθεση σε θόρυβο προκαλεί μεταβολικές όπως και μηχανικές δομικές βλάβες στο επίπεδο του οργάνου του Corti προκαλώντας αρχικά απώλεια των έξω τριχωτών κυττάρων που οδηγεί τελικά σε νευρωνική εκφύλιση. Τυπικά η απώλεια ακοής παρουσιάζεται αρχικά ως νευροαισθητήριου τύπου υψηλής συχνότητας εντομή. Οι μεσαίες συχνότητες επηρεάζονται κατά κανόνα αργότερα. Στο 70% των περιπτώσεων συνυπάρχουν αμφοτερόπλευρες εμβοές. Η έκταση και η πορεία της απώλειας ακοής εξαρτώνται από την ένταση, τη διάρκεια της έκθεσης και τη σύνθεση συχνοτήτων του ήχου καθώς και από τη διάρκεια των περιόδων μη έκθεσης σε θόρυβο και απο την εξατομικευμένη ευαισθησία σε ήχους. 

 Τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι αμφοτερόπλευρη προιούσα απώλεια ακοής που οδηγεί σε σημαντικού βαθμού δυσχέρεια επικοινωνίας σε περιβάλλον με θόρυβο και συχνά συνυπάρχει και σημαντικού βαθμού υπερακουσία. Εμβοές εμφανίζονται στο 70% των ασθενών.

Δημοφιλέστερα άρθρα