Ακουόγραμμα


Ακουόγραμμα

 Το ακουόγραμμα είναι ένα γράφημα που παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή της ακοής σας και το οποίο μπορεί να ονομαστεί και ως η ακοή σας σε μια εικόνα. 

 Ένας ακοολογικός έλεγχος από τον ιατρό σας περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις που μπορούν να βοηθήσουν να προσδιοριστεί άν πάσχετε ή όχι απο βαρηκοία. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ακοής εμφανίζονται συχνά με τη μορφή ενός ακουογράφου.

 Με βάση το ακουόγραμμα ο ιατρός σας μπορεί να σας πει αν έχετε ή όχι απώλεια ακοής και αν ναι να καθορίσει πόσο σοβαρή είναι. 

 Εάν πάσχετε απο απώλεια ακοής ο ιατρός σας θα σας εξηγήσει τα αποτελέσματα του ακουογράφου δινοντάς σας την καλύτερη δυνατή κατανόηση του συγκεκριμένου σας προβλήματος. 

 Το ακουόγραμμα δείχνει την ακοή σας, δείχνοντας το όριο ακοής σας σε διάφορες συχνότητες. Το όριο ακρόασης είναι μια ένδειξη για το πως μπορει να διακριθεί ένας ήχος προτού δεν ακουστεί. Ένα όριο ακοής μεταξύ 0 και 25 dB θεωρείται φυσιολογικό.

Δημοφιλέστερα άρθρα